Wyszukiwarka:
Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego, następującą nieruchomość
titleName

Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego, następującą nieruchomość

Pruszcz Gdański, dnia 23.08.2019
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, następującą nieruchomość:
Lp. Oznaczenie nieruchomości Numer działki Powierzchnia [ha] Cena  nieruchomości Opis nieruchomości Prawa, roszczenia i ograniczenia Przeznaczenie w planie miejscowym Informacje o rodzaju sprzedaży
1 Obręb Przejazdowo
KW GD1G/00213204/9
248/2 0.2614 Wartość prawa własności:
381 200,00 zł
Wartość prawa użytkowania wieczystego:
228 700,00 zł
Działka zabudowana budynkami o funkcji przemysłowo-usługowej Działka oddana w użytkowanie wieczyste do 22.12.2092 r. U – teren zabudowy usługowej Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego
Cena do sprzedaży:
152 500,00 zł
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powyższej ustawy upływa 11 października 2019 r. Po tym terminie na podstawie art. 32 oraz 37 ust. 2 pkt 5 sprzedaż nieruchomości nastąpi na rzecz użytkownika wieczystego
Data publikacji: 26.08.2019 r.- 20.09.2019r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Przejazdowo

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Sierpień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Pruszcz Gdański

ID Ogłoszenia:

12478