Wyszukiwarka:
SPRZEDAŻ: nieruchomości lokalowej, lokal mieszkalny nr 7 położony w Chełmku przy ul. Generała Andersa 5
titleName

SPRZEDAŻ: nieruchomości lokalowej, lokal mieszkalny nr 7 położony w Chełmku przy ul. Generała Andersa 5

BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A O III P R Z E T A R G U

USTNYM NIEOGRANICZONYM (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ:

nieruchomości lokalowej, lokal mieszkalny nr 7 położony w Chełmku przy ul. Generała Andersa 5 na II piętrze, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 38,88 m2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku 3888/126905 oraz ułamkowej części gruntu.

1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, KW nr KR1E/00034386/0.

2. oraz katastru nieruchomości: budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako działka nr 836/145 obręb Chełmek,

3. powierzchnia nieruchomości: 0.0603 ha,

4. przeznaczenie nieruchomości: cele mieszkaniowe,

5. cena wywoławcza: 136.000,00 złotych netto. W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU OD GODZ. 10.40 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA.

7. Wysokość wadium: 13.600,00 złotych,

8. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.

9. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-10 wew. 30 lub 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 01 września 2020 roku.

BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O V PRZETARGU

USTNYM NIEOGRANICZONYM (LICYTACJI) NA NIŻEJ OPISANĄ NIERUCHOMOŚĆ T.J.:

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chełmek położonej w obrębie Bobrek, w Bobrku przy ul. Kolistej,

1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości oraz powierzchnia nieruchomości i cena wywoławcza:

  • 172/79 o pow. 0.1760 ha objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00066192/6 za cenę wywoławczą 84.000,00 złotych brutto,

2. przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowy teren objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Kolistej i Nadwiślańskiej w Bobrku, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 27 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 22 maja 2017 r. poz. 3640) i dla poszczególnych działek stanowi następujące zapisy dla działki nr 172/79: 14 MN – tereny wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3. Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU O GODZ. 11.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA.

4. Wysokość wadium: 8.400,00 złotych

5.  Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP i na stronie internetowej urzędu
www.chelmek.pl.

6. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Chełmek, dnia 01 września 2020 roku

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Chełmek

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Wrzesień, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Chełmek

ID Ogłoszenia:

16949