Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 1212/6 o powierzchni 0,9631 ha, nr 1212/2 o powierzchni 0,0092 ha, nr 2485/4 o powierzchni 0,0110 ha, położone w Żabnie
titleName

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 1212/6 o powierzchni 0,9631 ha, nr 1212/2 o powierzchni 0,0092 ha, nr 2485/4 o powierzchni 0,0110 ha, położone w Żabnie

OGŁOSZENIE

RGG.6840.2.2021.AŻ Żabno, 13 stycznia 2021 r.

Burmistrz Żabna ogłasza pierwszy, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki: nr 1212/6 o powierzchni 0,9631 ha, nr 1212/2 o powierzchni 0,0092 ha, nr 2485/4 o powierzchni 0,0110 ha, położone w Żabnie. Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,9833 ha. Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00044063/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna działek: RI – 0,9631 ha (dz. nr 1212/6), dr – 0,0092 ha (dz. nr 1212/2), Br – 0,0110 ha (dz. nr 2485/4). Decyzją z 23 kwietnia 2020 r., znak: RG.6730.4.2020 o warunkach zabudowy, ustalono budowę budynku hali magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 1212/4, 2485/2, 2485/4, 1212/2, położonych w Żabnie. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak. Dodatkowe informacje: wyłoniony nabywca zobowiązany będzie do wykonania ogrodzenia przedmiotowej nieruchomości od strony działki nr 1212/5 położonej w Żabnie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 400.000,00 zł netto + 23% VAT

Wadium: 80.000,00 zł

Termin przetargu: 16 marca 2021 r. o godz. 1000

Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, pok. nr 4

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 80.000,00 zł na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012 w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2021 r. włącznie.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu osobiście wraz z dokumentem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium.

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr telefonu 14-645-60-12 w. 41.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Żabno

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Styczeń, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Żabnie

ID Ogłoszenia:

18305