Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych
titleName

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych w granicach działki nr 1/24 o powierzchni 0,4318 ha, Kw. JG1J/00069301/9

Nieruchomość zabudowana budynkiem pokoszarowym, pełniącym wcześniej funkcję sztabu. Budynek trzykondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, w całości podpiwniczony, kryty czterospadowym dachem drewnianym przykrytym dachówką ceramiczną.

Dane techniczne budynku:

powierzchnia zabudowy – 750,60 m2

powierzchnia użytkowa budynku – 2393,50 m2

kubatura – 12500 m3

Teren działki uzbrojony jest w następujące media: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz, telefon.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry uchwalonym Uchwałą Nr 475/XL/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U2 – tereny zabudowy usługowej – tereny i obiekty służące działalności z zakresu: handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 2000 m2, gastronomii, działalności biurowej, administracji i zarządzania, ubezpieczeń i finansów, poczty i telekomunikacji, oświaty i nauki, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, sztuki i rozrywki, sportu i rekreacji, turystyki i hotelarstwa, projektowania i pracy twórczej, drobnych usług rzemieślniczych takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku z wyłączeniem napraw samochodów i motocykli.

W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00069301/9 bez długów i ciężarów.

Cena wywoławcza – 1.700.000,00 zł. Wadium – 85.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 stycznia 2021 r. o godz. 1000.

Wadium na nieruchomość należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 05 stycznia 2021 r. na konto nr 85 1020 5226 0000 6002 0681 3671 PKO Bank Polski S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przeprowadzony w dniu 08 września 2020 r. I przetarg ustny nieograniczony na w/w nieruchomość został zamknięty wynikiem negatywnym.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

Przetargi organizowane przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego dostępne są w internecie pod adresem www.powiat.jeleniogorski.pl pod hasłem: przetargi.

Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 229.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym dniu i godzinie w wyznaczonej kancelarii notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Podchorążych nr 15 pokój nr 202 lub telefonicznie 75 64 73 222, 228.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Jelenia Góra

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Listopad, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

ID Ogłoszenia:

17687