Wyszukiwarka:
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej-Żołynia, Mickiewicza 38
titleName

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej-Żołynia, Mickiewicza 38

WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

Ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Żołyni przy ul. Mickiewicza 39.

 

Przedmiotem przetargu jest niżej opisana nieruchomość wyszczególniona w wykazie z dnia 14.02.2019r.

Pierwszy przetarg odbył się 08.05.2019r

Lp. Obręb/ położenie Nr ewid.

nieruchomości

Nr Księgi Wieczystej Powierzchnia zabudowy (m2) Powierzchnia działki (ha) Wadium
(zł)
 Cena (zł)*
1. Żołynia 2361 6970/6 Bud. mieszkalny – 97,92

Bud. gospodarczy – 69,00

0,0652 20000 290000

*Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym piętrowym o pow. zabudowy 97,92 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 69 m2. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 151.88 m2. Budynek mieszkalny jest wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Rok budowy obu budynków 1960.

Zgodnie ze studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żołynia nieruchomość jest zlokalizowana w całości w terenach koncentracji usług publicznych i komercyjnych z towarzyszącą funkcją mieszkaniową stanowiącą centrum Żołyni o symbolu UM. Działka znajduje się w strefie „A” pełnej ochrony konserwatorskiej. Wszelkie działanie w tej strefie wymagają konieczności uzgadniania z Państwową Służbą Ochrony Zabytków w Rzeszowie.

W ewidencji gruntów przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem B. Działka o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu. Teren zbliżony do płaskiego. Dojazd do przedmiotowej działki bardzo dobry – działka z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej (droga wojewódzka nr 877).

 Uzbrojenie: pełne – energia elektryczna, wod-kan, gaz.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia  14.06.2019r. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego w Banku Spółdzielczym w Żołyni na numer rachunku: 69 9175 0000 2001 0001 6463 0010. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom  którzy przetargu  nie wygrali zostanie zwrócone. Wadium przepada na rzecz Gminy w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od  zawarcia stosownej umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się  18 czerwca 2019r. o godz. 1000 w sali 201 Urzędu Gminy w Żołyni.

Informuje się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości ponosi strona kupująca

Szczegółowych informacji o dodatkowych warunkach przetargu można uzyskać w pok. 205 tut. Urzędu Gminy i pod telefonem 17 224 30 28  wew. 205.

 

Żołynia, dnia 14.05.2019 r.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni, tj. w dniach od 14.05.2019r. do 13.06.2019 r. na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Żołynia.

 

                                                                       WÓJT GMINY ŻOŁYNIA

                                                                            PIOTR DUDEK     

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mickiewicza 39, Żołynia

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Żołynia

ID Ogłoszenia:

11315