Wyszukiwarka:
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej
titleName

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrza Kolbuszowej

o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Polnej, oznaczonej nr ew. działki 2137/70 o pow. 0.0347 ha, objętej KW TB1K/00015195/4.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych z uwagi na brak możliwości zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.

– Cena wywoławcza wynosi 17 798,00 złotych (brutto)

– Wadium wynosi – 3559,60 złotych (brutto)

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obr. Pokoju 21 w sali Nr 1 w dniu 12.06.2018 roku o godzinie 13 – tej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 05.06.2018 roku na konto bankowe Urzędu Nr 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa ( data wpływu na konto).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 06.06.2018 roku do godziny 1530 – tej zgłosić na piśmie uczestnictwo w przetargu, które należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 6 wraz z dokumentem potwierdzającym, iż są właścicielami nieruchomości przyległej do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ( aktualny wypis z operatu ewidencji gruntów) oraz przedłożyć dokument potwierdzający wpłatę wadium.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: www.kolbuszowa.bip.gmina.pl, www.kolbuszowa.pl jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ulicy Obrońców Pokoju 21.

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 15 codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 oraz telefonicznie pod nr / 17 / 22-71-333.

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kolbuszowa

GPS:

50.244268814681, 21.776312140317

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Maj, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Kolbuszowa

ID Ogłoszenia:

8355