Wyszukiwarka:
Sprzedaży w drodze bezprzetargowej – Urząd Miasta Cieszyn
titleName

Sprzedaży w drodze bezprzetargowej – Urząd Miasta Cieszyn

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONE  DO  ZBYCIA

           

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że  przeznaczono  do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Wiśle w rejonie osiedla Mały Stożek stanowiącą działkę nr 1666/8 obr. 2 o pow. 1609 mw udziale do 1/2 części, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00032303/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

            Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie bip.um.cieszyn.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń   Urzędu   Miejskiego   w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na okres  od  3 czerwca 2019 r. do 17 czerwca 2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Mały Stożek, Wisła

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Cieszynie

ID Ogłoszenia:

11608