Wyszukiwarka:
Starosta Oleśnicki, wykonując zadania starosty z zakresu administracji rządowej, zawiadamia
titleName

Starosta Oleśnicki, wykonując zadania starosty z zakresu administracji rządowej, zawiadamia

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.114 ust.3 i 4 w związku z art.124 ust.1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. w Dz. U. z 2018r. poz.2204 ze zm.),

Starosta Oleśnicki, wykonując zadania starosty z zakresu administracji rządowej

zawiadamia

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego, w trybie art.124a i art.124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. w Dz.U. z 2018r. poz.2204 ze zm.), w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bystre, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 83 poprzez zezwolenie TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, na realizację na ww. nieruchomości inwestycji celu publicznego, w rozumieniu art.6 u.g.n., t.j. na wymianę istniejącego słupa wraz z fundamentem oraz montażu przewodów roboczych i odgromowych oraz osprzętu, wchodzących w skład linii elektroenergetycznych 110kV relacji Oleśnica-Czechnica.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, postępowania w przedmiotowej sprawie zostaną wszczęte.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w zakreślonym powyżej terminie zgłosiły się do Wydziału Środowiska i Nieruchomości Starostwa Oleśnickiego, ul. Słowackiego 10, II piętro, pokój nr 312, w godz.730-1530, tel.71 314 01 37, celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.   

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bystre, Oleśnica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Sierpień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

ID Ogłoszenia:

12354