Wyszukiwarka:
Starosta Ostrowiecki, informuje o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych
titleName

Starosta Ostrowiecki, informuje o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych

GRN.I.6821.65-68.2019

O G Ł O S Z E N I E

 

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w miejscowości Boksycka, gm. Kunów, składających się z działek nr 7/4 o pow. 0,0700 ha, nr 26 o pow. 0,4000 ha, nr 27 o pow. 0,4600 ha i nr 53 o pow. 0,0200 ha, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, na przeprowadzenie przez ww. nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, w postaci budowy kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV typu YAKSX 4×120 mm2, budowy kablowej linii średniego napięcia 15 kV typu 3x1xXRUHAKXS 240/50 mm2 wraz z budową kanalizacji kablowej dla infrastruktury PGE z rur RHDPE dn 40 mm oraz budową złącza kablowo-pomiarowego i wewnętrzną linią zasilającą typu YKY 4×10 mm2.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostaną postępowania administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z opisanych wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kunów przy ul. Warszawskiej 45B, na okres 2 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, a także zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim www.powiat.ostrowiecki.eu.

 

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 18 września 2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Boksycka, gm. Kunów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Wrzesień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ID Ogłoszenia:

12710