Wyszukiwarka:
Starosta Ostrowiecki informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Szewna, gm. Bodzechów
titleName

Starosta Ostrowiecki informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Szewna, gm. Bodzechów

RŚG.I.6821.65.2021

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Szewna, gm. Bodzechów, składającej się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 707 o pow. 0,0900 ha, poprzez zezwolenie NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń łączności publicznej, w postaci ułożenia doziemnego kabla światłowodowego typu ADSS 48FO oraz kanalizacji składającej się z rurociągu kablowego 3×40/3,7mm oraz rur osłonowych RHDPE 110/6,3.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji, sposobu korzystania z opisanej wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 pod nr (41) 247 52 78.     

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów przy ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, na okres
2 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, a także zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim www.powiat.ostrowiecki.eu.

 

 

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 12 października 2021 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Ostrowiec Świętokrzyski

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

13 Październik, 2021

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ID Ogłoszenia:

21656