Wyszukiwarka:
Starosta Ostrowiecki ogłasza
titleName

Starosta Ostrowiecki ogłasza

GRN.I.6821.42-43.2019

 

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w miejscowości Denkówek, gm. Bodzechów, składających się z działek nr 48 o pow. 1,2400 ha i nr 228 o pow. 0,0600 ha, poprzez zezwolenie Gminie Bodzechów na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przewodów i urządzeń służących do oczyszczania i przesyłania ścieków sanitarnych, w postaci budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach Ø200 mm.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z opisanej wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Głogowskiego 3/5 na okres 2 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia, a także zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Świętokrzyskim www.powiat.ostrowiecki.eu.

 

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 21.08.2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Denkówek, gm. Bodzechów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

22 Sierpień, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ID Ogłoszenia:

12458