Wyszukiwarka:
Starosta Ostrowiecki wzywa osoby, którym przysługują prawa rzeczowe
titleName

Starosta Ostrowiecki wzywa osoby, którym przysługują prawa rzeczowe

GRN.I.6820.10.2019

 

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Ostrowiecki wzywa osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jako działka  nr 15 o pow. 0,8724 ha (obr. 34, ark. 1), położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Denkowskiej,  aby w terminie 2 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia, zgłosiły się do tut. Starostwa i wykazały swoje prawa do nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres dwóch miesięcy: na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37, Urzędu Miasta Ostrowca Św. przy ul. Głogowskiego 3/5, zamieszcza w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Św. www.powiat.ostrowiecki.eu,

Niniejsze ogłoszenie wiąże się z prowadzonymi przez Starostę Ostrowieckiego działaniami, mającymi na celu uregulowania stanu prawnego ww. nieruchomości.  

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 25 lutego 2019 r.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Denkowska, Ostrowiec Świętokrzyski

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Luty, 2019

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ID Ogłoszenia:

10701