Wyszukiwarka:
Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za działkę o nieuregulowanym stanie prawnym nr 1393/55 o pow. 0,0401 ha jedn. ewid. Oświęcim – miasto, obręb Oświęcim
titleName

Starosta Oświęcimski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za działkę o nieuregulowanym stanie prawnym nr 1393/55 o pow. 0,0401 ha jedn. ewid. Oświęcim – miasto, obręb Oświęcim

SGG.683.4.2.2015                                                                                                                                       Oświęcim, dnia 4 października 2021 r.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363.), art. 113 ust. 6 i 7 oraz 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za działkę o nieuregulowanym stanie prawnym nr 1393/55 o pow. 0,0401 ha jedn. ewid. Oświęcim – miasto, obręb Oświęcim, która została przejęta z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Oświęcim w dniu ostateczności decyzji Starosty Oświęcimskiego nr 1/15 z dnia 8 stycznia 2015 r. znak WAB.6747.4.2014 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa dróg gminnych Chodniki i Sikorskiego
w Oświęcimiu”.

W toku postepowania nie odnaleziono księgi wieczystej, wykazu hipotecznego ani żadnego innego dokumentu potwierdzającego prawo własności do przedmiotowej nieruchomości, co za tym idzie nie ustalono właściciela działki nr 1393/55 obręb Oświęcim.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że działka nr 1393/55 o pow. 0,0401 ha jedn. ewid. Oświęcim – miasto, obręb Oświęcim stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, iż przysługują im prawa rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmujące działkę nr 1393/55 o pow. 0,0401 ha jedn. ewid. Oświęcim – miasto, obręb Oświęcim.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim lub drogą mailową: nieruchomosci@powiat.oswiecim.pl (podając w tytule lub treści znak sprawy,
tj. SGG.683.4.2.2015). Sprawę prowadzi Szymon Gurdek, tel. 33/844-97-50 (pokój nr 19).
Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w naszym kraju, przyjmowanie stron jest ograniczone. Zaleca się wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania z pracownikiem urzędu.

wz.Starosty

Paweł Kobielusz
Wicestarosta

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Oświęcim

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

08 Październik, 2021

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Oświęcimi

ID Ogłoszenia:

21630