Wyszukiwarka:
Starosta Otwocki informuje o przeznaczeniu do sprzedaży udziału Skarbu Państwa wynoszącego 4/6 części w nieruchomości gruntowej, położonej w Sobieniach Biskupich gmina Sobienie – Jeziory
titleName

Starosta Otwocki informuje o przeznaczeniu do sprzedaży udziału Skarbu Państwa wynoszącego 4/6 części w nieruchomości gruntowej, położonej w Sobieniach Biskupich gmina Sobienie – Jeziory

Powiat Otwocki

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 Komunardów 10, 05 – 402 Otwock

tel. 0-22 788-15-34 wew. 362

  www.powiat-otwocki.pl  

nieruchomosci@powiat-otwocki.pl

 

GN.6840.2.3.2020.JF

 

Ogłoszenie

Starosta Otwocki informuje o przeznaczeniu do sprzedaży udziału Skarbu Państwa wynoszącego 4/6 części w nieruchomości gruntowej, położonej w Sobieniach Biskupich gmina Sobienie – Jeziory, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 123/2 o pow. 2129 m2 z obr. 11 Sobienie Biskupie, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SI1G/00060064/3, udział sprzedawany będzie w drodze bezprzetargowej, w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

 

Wykaz wywieszany jest na okres 21 dni – tj. do dnia 21 października 2021 r.

Osoby, którym przysługują w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) jakiekolwiek prawa do nieruchomości, powinny zgłosić swoje roszczenia w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu – tj. do dnia 12 listopada 2021 r.

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 

 

Nr ew. działki

 

pow. w m²

 

użytek

 

nr księgi

wieczystej

 

Cena nieruchomości

 

przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

dz. 123/2 z obr. 11 Sobienie Biskupie gm. Sobienie – Jeziory

udział 4/6

 

 

 

 

2129

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

SI1G/00060064/3

 

 

 

 

 

 

 

 

27 700 zł

(zwolnione z VAT)

 

 

 

 

 

Teren, na którym znajduje się działka ew. 123/2 z obr. 11 Sobienie Biskupie gmina Sobienie – Jeziory nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobienie – Jeziory zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Sobienie Jeziory Nr IV/15/02 z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionego Uchwałą Nr XXII/94/05 z dnia 30 marca 2005 r. wynika iż nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako kompleks gruntów rolnych o niskiej jakości, z przewagą klasy V-VI.

 

       Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 (wejście D, pokój nr 27), tel. 788-15-37, 788-14-65

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Biskupie gm. Sobienie - Jeziory

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Wrzesień, 2021

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Otwocku

ID Ogłoszenia:

21522