Wyszukiwarka:
Starosta Puławski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie  ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 142/2 o pow. 0,5000 ha, obr. Stok, gm. Końskowola
titleName

Starosta Puławski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie  ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 142/2 o pow. 0,5000 ha, obr. Stok, gm. Końskowola

STAROSTA PUŁAWSKI

24-100 Puławy, Al. Królewska 19

 

Puławy, dnia 7 października 2021 r.

ZN.6821.63.2021.SG

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 124 w związku z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

STAROSTA PUŁAWSKI,

 zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie  ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 142/2 o pow. 0,5000 ha, obr. Stok, gm. Końskowola, przez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie inwestycji pn. „Przebudowa linii 110 kV relacji GPZ Nałęczów – GPZ Klementowice i GPZ Klementowice – GPZ Puławy Rudy”.

 W związku z powyższym w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości mogą zgłaszać się do Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19, 24-100 Puławy.

 Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości.

 

 Z up. STAROSTY

Sylwester Grzechnik

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Puławy

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

07 Październik, 2021

Typ:

Inne

Instytucja:         

Starostwo Powiatowe w Puławach

ID Ogłoszenia:

21611