Wyszukiwarka:
Sycewice PGR
titleName

Sycewice PGR

Wójt Gminy Kobylnica

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Przeznacza się do dzierżawy następującą nieruchomość:

Numer działki

276/2

Powierzchnia [m2]

224

Obręb

Sycewice PGR

Numer księgi wieczystej

SL1S/00109244/5

Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, chronionej (symbol 25.1MW)

Skład nieruchomości

RIIIa

Okres trwania dzierżawy

1 rok

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego

25,00zł

Działka jest objęta umową dzierżawy do dnia 11.10.2020 r.

Wykaz niniejszy podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica ul. Główna 20, pok. 21 w godzinach pracy urzędu, tel. 842-90-70 wew. 240.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kobylnica

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

11 Wrzesień, 2020

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Gminy Kobylnica

ID Ogłoszenia:

16942