Wyszukiwarka:
Syndyk Adriana Pogórskiego sprzeda samochód Renault Laguna II Grandtour
titleName

Syndyk Adriana Pogórskiego sprzeda samochód Renault Laguna II Grandtour

Syndyk masy upadłości Adriana Podgórskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Adriana Podgórskiego w postaci samochodu osobowego marki Renault Laguna,  rok. prod. 2004, szczegółowo opisanego w wycenie rzeczoznawcy majątkowego, za cenę nie niższą niż 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych), co stanowi ok. 70% wartości oszacowania.

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: k.klunder@brlaw.pl w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 września 2019 r. o godz. 12:00 w biurze Syndyka przy ulicy Marszałkowskiej 85 lok. 10 w Warszawie (00-683).

Oferta powinna zawierać oferowaną cenę, oznaczenie oferenta z podaniem jego nazwy lub imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.

Zastrzega się wybór najkorzystniejszej oferty. W razie wpływu kilku ofert spełniających wymogi formalne, zostanie przeprowadzona licytacja z udziałem przybyłych oferentów. Kwota postąpienia wynosi 100,00 zł.

Koszt transportu ponosi kupujący.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed wydaniem rzeczy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 535 947 878 w godzinach 9:00 – 17:00 lub pod adresem e-mail: kancelaria@brlaw.pl.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Marszałkowska 85, Warszawa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

11903