Wyszukiwarka:
Syndyk BAJ-PROS Sp. z o.o sprzeda należności
titleName

Syndyk BAJ-PROS Sp. z o.o sprzeda należności

Syndyk masy upadłości BAJ-PROS Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do uczestniczenia w aukcji na sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości.

Cena wywoławcza: 5.984,77 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt siedem gorszy).

Informacje na temat sprzedawanych należności dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty. Z „Opinią” z dnia 21 sierpnia 2018 r. sporządzoną przez biegłego sądowego dr inż. Witolda Kornackiego można zapoznać się w biurze syndyka, w godz. 9:00 – 16:00, oraz w aktach sprawy o sygn. X GUp 177/17, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 26 czerwca 2019 r., godz. 12:00, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Regulamin aukcji zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Warszawa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

11533