Wyszukiwarka:
Syndyk KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS S.A. zaprasza do składania ofert
titleName

Syndyk KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS S.A. zaprasza do składania ofert

Syndyk KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS S.A. w upadłości likwidacyjnej
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki

Przedmiotem przetargu są :
1.nieruchomość w Barlinku ul. Okrętowa 8 , dz. nr 141/1 o pow. 0,9216 ha, KW SZ1M/00036459/0 zabudowana halą produkcyjną o pow. użytkowej 1.517,05 m2 oraz budynkiem biurowym o pow. użytkowej 284,38 m2 cenę nie niższą niż: 2.500.000,00 złotych netto.
2.nieruchomość – Barlinek ul. Rynek 11 , dz. nr 205/5 o pow. 0,0170 ha, KW SZ1M/00037335/2 zabudowana budynkiem hotelowym o pow. użytkowej 530 m2
za cenę nie niższą niż: 1.460.000,00 złotych netto. Cena obejmuje wyposażenie hotelu.

3. nieruchomość lokalowa w Gorzowie WLKP ul. Władysława Sikorskiego 100, KW GW1G/00065197/4 w skład której wchodzą:
– lokal użytkowy nr 1A , o powierzchni użytkowej 105,70m2,
– udział 769/10000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego.
za cenę nie niższą niż 100.000,00 złotych netto.

4. nieruchomość w Pełczycach ul. Dworcowa, dz. nr 339 o pow. 1,7246 ha, KW SZ1C/00004103/7 zabudowana niedokończonym obiektem produkcyjnym ( szkielet hali ) o pow. zabudowy 11.895,77 m2, za cenę nie niższą niż: 3.600.000,00 złotych netto.

5. nieruchomość niezabudowana w Pełczycach , dz. nr 338/7 o pow. 5,0630 ha, KW SZ1C/00029091/0 za cenę nie niższą niż: 250.000,00 złotych netto.

Oferty składać należy do dnia 31.05.2019r na adres syndyka (71-450 Szczecin, ul. Chopina 22 ) jak i Sędziego Komisarza ( Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XII Wydział Gospodarczy, 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 19) z podaniem sygnatury akt XII GUp 33/15 z dopiskiem oferta zakupu nieruchomości oraz wskazaniem nr KW.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy Korporacji Budowlanej KOPAHAUS S.A w upadłości likwidacyjnej prowadzony w Alior Bank nr PL 49 2490 0005 0000 4600 6105 5903, Kod SWIFT banku: ALBPPLPW, w wysokości 10% ceny sprzedaży netto z dopiskiem „Wadium – Przetarg XII GUp 33/15”

Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawierania umowy bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Koszty transakcji ponosi Kupujący.
Syndyk zastrzega sobie prawo do rozpatrywania tylko takich ofert, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i Sędziego Komisarza
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru oferty , czy też unieważnienia przetargu .
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są w siedzibie syndyka Szczecin 71-450, ul. Chopina 22 lub pod nr tel. 798 970 044, 509 582 161, 501 165 656

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Barlinek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

06 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

11233