Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości Adriana Podgórskiego sprzeda samochód marki Renault Laguna
titleName

Syndyk masy upadłości Adriana Podgórskiego sprzeda samochód marki Renault Laguna

Loading…

Syndyk masy upadłości Adriana Podgórskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Adriana Podgórskiego w postaci samochodu osobowego marki Renault Laguna, rok. prod. 2004, szczegółowo opisanego w wycenie rzeczoznawcy majątkowego, za cenę nie niższą niż 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych), co stanowi ok. 30% wartości oszacowania. 

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: k.klunder@brlaw.pl w terminie do dnia 31 października 2019 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w biurze Syndyka przy ulicy Marszałkowskiej 85 lok. 10 w Warszawie (00-683).

Oferta powinna zawierać oferowaną cenę, oznaczenie oferenta z podaniem jego nazwy lub imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.

Zastrzega się wybór najkorzystniejszej oferty. W razie wpływu kilku ofert spełniających wymogi formalne, zostanie przeprowadzona licytacja z udziałem przybyłych oferentów. Kwota postąpienia wynosi 100,00 zł.

Koszt transportu ponosi kupujący.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę przed wydaniem rzeczy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 535 947 878 w godzinach 9:00 – 17:00 lub pod adresem e-mail: k.klunder@brlaw.pl.

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Warszawa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

02 Październik, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

12816