Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o zaprasza do składania ofert
titleName

Syndyk masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o zaprasza do składania ofert

Syndyk masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, z obligatoryjną opcją aukcji, na sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości.

Cena wywoławcza: 2.992,53 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze).

Informacje na temat sprzedawanych należności można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, tel. 22 639 45 55. Z „Opinią” z dnia 21 sierpnia 2018 r., sporządzoną przez biegłego sądowego dr inż. Witolda Kornackiego, można zapoznać się w biurze syndyka, w dzień powszedni, w godz. 9:00 – 16:00, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty, oraz w aktach postępowania upadłościowego BAJ-PROS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o sygn. XIX GUp 159/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w regulaminie konkursu ofert, muszą być – pod rygorem odrzucenia – złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2019 r. w biurze syndyka masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert, dokonać wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 25 listopada 2019 r., godz. 12:00, w biurze syndyka masy upadłości BAJ-PROS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

 

 

 

 

 

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Warszawa

GPS:

-15.071838776820998, -57.58184814453125

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

12713