Wyszukiwarka:
Syndyk Masy Upadłości  Beaty Myślińskiej zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości
titleName

Syndyk Masy Upadłości  Beaty Myślińskiej zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości

UWAGA OKAZJA DO SPRZEDANIA MIESZKANIE W OPOLU, UL.BIELSKA 52

Syndyk Masy Upadłości  Beaty Myślińskiej zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości :

-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym  o pow. 64,40 m2., położonego w Opolu przy ul. Bielskiej 52 (parter), trzy pokoje, łazienka, wc, przedpokój.

Dla przedmiotowej nieruchomości ustanowiona jest księga wieczysta nr OP1O/00126958/4

Cena wywoławcza stanowiąca wartość oszacowania wynosi 282.000,00 zł

( słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)

Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyboru ofert jest wpłata zaliczki w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości numer 65 1090 2226 0000 0001 4252 6423 ( Santander Bank Polska  S.A. ) oraz przesłanie oferty zakupu  na adres: Biuro Syndyka, ul. Piłsudskiego 62, 48-303 Nysa w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Decyduje data wpływu.

Złożona oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w regulaminie sprzedaży.

Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 509580335.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaż bez podania przyczyn.

UWAGA OKAZJA DO SPRZEDANIA MIESZKANIE W OPOLU, UL.BIELSKA 52

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bielska 52, Opole

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

31 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

12242