Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości Edyty Jankowskiej w upadłości zaprasza do składania ofert
titleName

Syndyk masy upadłości Edyty Jankowskiej w upadłości zaprasza do składania ofert

REGULAMIN PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Edyty Jankowskiej w upadłości zaprasza do składania ofert w przetargu, którego przedmiotem jest (i) prawo własności nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 241/7 o powierzchni 0,0204 ha wraz z wybudowanym budynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA1W/00102282/7 oraz (ii) udział wynoszącego 6/156 części we współwłasności działki ewidencyjnej nr 241/3 stanowiącej drogę dojazdową o obszarze 1.109 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA1W/00092550/3, za cenę nie niższą niż 459.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu u syndyka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. 22 639 45 55) oraz w aktach sprawy o sygnaturze X GUp 988/17, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza: 459.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 4 stycznia 2019 roku, w biurze syndyka – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa lub przesłać je na adres biura syndyka listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do biura, nie zaś data nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 stycznia 2019 r., w biurze syndyka (ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa) o godz. 9.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów.

Szczegółowy regulamin zawierający warunki składania ofert na nabycie nieruchomości i uczestnictwa w przetargu dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje.

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wołomin

GPS:

52.339286879904, 21.242332802697

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

9961