Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości zaprasza do zakupu
titleName

Syndyk masy upadłości ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości zaprasza do zakupu

Syndyk masy upadłości ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym na nabycie przedsiębiorstwa – w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego – ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, z wyłączeniem:

  1. środków pieniężnych jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Upadłego (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży;
  2. dokumentacji podlegającej archiwizacji.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Upadłego wraz z aneksem jest udostępniony do wglądu w biurze Syndyka masy upadłości ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w dni powszednie w godz. 9:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy o sygn. XIX GUp 462/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa

Cena wywoławcza: 114.208,77 zł (słownie: sto czternaście tysięcy dwieście osiem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy).

Oferty należy składać do dnia 7 października 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 462/19, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 października 2019 r., o godzinie 14:30, w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119.

Pełna treść regulaminu przetargu sądowego zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje, jak również dostępna jest w biurze Syndyka masy upadłości ENEVA TELECOM sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Warszawa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

01 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

11868