Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości Firmy Darocha Sp. z o.o. sp. k. w Papowie Toruńskim zaprasza do składania ofert
titleName

Syndyk masy upadłości Firmy Darocha Sp. z o.o. sp. k. w Papowie Toruńskim zaprasza do składania ofert

Syndyk masy upadłości Firmy Darocha Sp. z o.o. sp. k. w Papowie Toruńskim zaprasza do składania ofert na zakup poszczególnych składników majątku wchodzących w skład masy upadłości ww. Spółki.

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości Firmy Darocha Sp. z o.o. sp. k. w Papowie Toruńskim, w tym: granularka parafiny, topielnik, agregat prądotwórczy SSDMO 27 kVA i inne.

Sprzedaż następuje w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego.

Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w biurze syndyka (ul. Warszawska 6/5, 87-100 Toruń) do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00 w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Firma Darocha – ruchomości – oferta – nie otwierać”. Oferta winna zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Oferty przesłane drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w przetargu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert, oferty te będą znajdować się w biurze syndyka.

Szczegółowy regulamin dot. procedury sprzedaży zamieszczony jest na stronie internetowej kancelarii syndyka: www.kancelaria-murawski-zieciak.pl.

Z przedmiotami sprzedaży, opisem i oszacowaniem przedmiotu przetargu, a także regulaminem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 664-09-40), w biurze zarządcy tymczasowego mieszczącym się przy ul. Warszawskiej 6/5 w Toruniu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Warszawska, Toruń

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

12200