Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości Hello Warsaw sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie na nabycie ruchomości
titleName

Syndyk masy upadłości Hello Warsaw sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie na nabycie ruchomości

Syndyk masy upadłości Hello Warsaw sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie na nabycie ruchomości w postaci mebli i sprzętu gastronomicznego, za łączną cenę nie niższą niż 3.955,80 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) brutto.

Ruchomości można oglądać po uprzednim umówieniu się na termin wizyty oględzin, przy udziale przedstawiciela Syndyka. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2019 r. w biurze Syndyka masy upadłości Hello Warsaw sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 25 stycznia 2019 r., nie będą brane pod uwagę.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 29 stycznia 2019 r., godz. 12:00, w biurze Syndyka masy upadłości Hello Warsaw sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Warszawa

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

17 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

10177