Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości Moniki Aryss sprzeda mieszkanie Warszawa, Bemowo
titleName

Syndyk masy upadłości Moniki Aryss sprzeda mieszkanie Warszawa, Bemowo

Syndyk masy upadłości Moniki Aryss osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 1272/19) ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wrocławskiej 8A/17 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00502578/5 oraz udziału w wysokości 1/28 stanowiącego miejsce postojowe nr 28 w garażu wielostanowiskowym, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00493074/5, za cenę nie niższą niż 650 000,00(słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy) brutto. Wadium wynosi 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy).

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2020 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2020 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14 o godz. 10.00.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne są w aktach sprawy sygn. akt XVIII GUp 1272/19 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa oraz w Kancelarii syndyka Karoliny Klunder – ul. Marszałkowska 85 lok. 10, 00-683 Warszawa, godz. 09.00-17.00, więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 535 947 878 lub pod adresem e-mail: kancelaria@brlaw.pl.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Warszawa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Czerwiec, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

15915