Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości
titleName

Syndyk masy upadłości, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości,

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu, syg. akt

VIII GUp 427/18.

 

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż:

  1. nieruchomość gruntowa – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działka ew. nr 820/2, obj. KW nr NS1G/00021728/4, za cenę nie niższą niż 43 425,00 zł,

za najwyższą zaoferowaną cenę.

Oferentów obowiązuje wadium w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100).

 

  1. nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny nr 9 położony przy ul. Górniczej 9 w Libiążu o pow. 49,80 m2, obj. KW nr KR1C/00090245/8, za cenę nie niższą niż 108 023,00 zł,

za najwyższą zaoferowaną cenę.

Oferentów obowiązuje wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100).

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 15 października 2019r. włącznie, bezpośrednio w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69 pok. 8 lub wysłać na adres: Biuro Syndyka Witold Szumski,  31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69/8  (decyduje data stempla pocztowego).

Z warunkami konkursu ofert – regulaminem, jak również wycenami można się zapoznać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8, tel. 531 087 771, od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 16.00 lub pod adresem e-mail: biurosyndyka.rog@wp.pl

Rozstrzygnięcie konkursu ofert, który będzie obejmował wyłonienie nabywcy, nastąpi w dniu 17 października 2019r.  o godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. nr 8.

 

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Libiąż

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

12738