Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy
titleName

Syndyk masy upadłości ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości

ogłasza nieograniczony  przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu,

syg. akt VIII GUp 26/12/S.

 

Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości:

L.p. Oznaczenie nieruchomości Jedn. Ilość Cena wywoławcza netto KW
[zł]
1 Działka zabudowana, Przeciszów, ul. Długa 6 ha 0,2581 173 437,00 KR1E/00054560/0
2 Działka w Rogoźnicy nr 738/5 ha 0,16 1 848,00 RZ1Z/00180083/6
3 Działka w Rogoźnicy nr 739/5 ha 0,02 116,00 RZ1Z/00180090/8
4 Działka w Rogoźnicy nr 745/5 ha 0,2673 3 929,00 RZ1Z/00180088/1
5 Działka w Rogoźnicy nr 751/5 ha 0,18 2 079,00 brak KW przy zakupie
6 Działka w Rogoźnicy nr 756/5 ha 0,19 2 195,00 RZ1Z/00179924/4
7 Działka w Rogoźnicy nr 757/5 ha 0,19 2 195,00 RZ1Z/00180279/7
8 Działka w Rogoźnicy nr 863/2 ha 0,0023 34,00 RZ1Z/00072416/0
9 Działka w Rogoźnicy nr 863/6 ha 1,81 16 290,00 RZ1Z/00072416/0
10 Działka w Rudnej Małej nr 954/5 ha 0,04 462,00 RZ1Z/00184573/16
11 Działka w Rudnej Wielkiej nr 1840 ha 0,88 275 876,00 RZ1Z/00180278/0
12 Działka w Rudnej Wielkiej nr 1923 ha 0,43 145 990,00 RZ1Z/00091940/1
13 Działka w Wietlin Wieś nr 409/12 ha 25,38 274 104,00 PR1J/00096181/5
14 Działka w Wietlin Wieś nr 409/9 ha 1,71 21 418,00 PR1J/00096181/5
15 Działka w Wietlin Wieś nr 409/10 ha 0,05 600,00 PR1J/00096181/5
16 Działka w Wietlin Wieś nr 409/11 ha 19,45 210 060,00 PR1J/00096181/5
17 Działka w Wietlin Wieś nr 411 ha 0,15 4 568,00 PR1J/00096181/5
18 Działka w Lipiu nr 1894/1 ha 0,19 1 824,00 RZ1Z/00183312/2
19 Działka w Lipiu nr 1896/7 ha 0,68 8 721,00 RZ1Z/00180543/9
20 Działka w Lipiu nr 1891 ha 0,32 4 104,00 RZ1Z/00109306/5
21 Działka w Lipiu nr 1889 ha 0,23 2 950,00 RZ1Z/00109306/5
22 Działka w Lipiu nr 1892 ha 0,47 6 028,00 RZ1Z/00109306/5
23 Działka w Lipiu nr 1893 ha 0,26 3 335,00 RZ1Z/00109306/5
24 Działka w Lipiu nr 1898 ha 0,5 6 413,00 RZ1Z/00109306/5
25 Działka w Lipiu nr 1896/9 ha 0,52 6 669,00 RZ1Z/00109306/5
26 Działka w Lipiu nr 1901/3 ha 0,62 7 952,00 RZ1Z/00109306/5
27 Działka w Lipiu nr 1894/2 ha 0,3 3 848,00 RZ1Z/00143384/5
28 Działka w Lipiu nr 1894/8 ha 0,68 8 721,00 RZ1Z/00143905/4
29 Działka w Lipiu nr 1894/9 ha 0,68 8 721,00 RZ1Z/00143905/4
30 Działka w Lipiu nr 1894/10 ha 0,4 5 130,00 RZ1Z/00143905/4
31 Działka w Lipiu nr 1894/17 ha 0,66 8 465,00 RZ1Z/00143905/4
32 Działka w Lipiu nr 1894/23 ha 0,25 2 719,00 RZ1Z/00143905/4
33 Działka w Lipiu nr 1894/21 ha 0,28 3 045,00 RZ1Z/00143905/4
34 Działka w Lipiu nr 1894/19 ha 0,65 8 336,00 RZ1Z/00143905/4
35 Działka w Lipiu nr 1897/3 ha 0,1779 1 828,00 RZ1Z/00143905/4
36 Działka w Lipiu nr 1902/3 ha 0,32 4 104,00 RZ1Z/00143905/4
37 Działka w Lipiu nr 604/1 ha 0,15 2 014,00 RZ1Z/00144473/3

 

Oferentów obowiązuje wadium w kwocie 10% wartości ceny wywoławczej nieruchomości, której dotyczy oferta.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 25 kwietnia 2019r. włącznie, bezpośrednio w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69 pok. 8 lub wysłać na adres: Biuro Syndyka Witold Szumski,  31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69/8  (decyduje data stempla pocztowego).

Wadium należy wpłacać w terminie do 25 kwietnia 2019r. włącznie, przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: RADKO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Oświęcimiu, ul. Dąbrowskiego 70, 32-600 Oświęcim, w Banku PeKaO S.A. w Krakowie konto nr 59 1240 4719 1111 0010 6651 5257 oznaczone jako „wadium przetarg na nieruchomości – nr działki/ek, syg. akt VIII GUp 26/12/S”. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu środków pieniężnych na podane konto.

Z warunkami przetargu – regulaminem, jak również wycenami można się zapoznać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8, tel. 531 087 771, od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 16.00 lub pod adresem e-mail: biurosyndyka.rog@wp.pl

Rozstrzygnięcie przetargu, który będzie obejmował wyłonienie nabywcy, nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019r. godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8.

 

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez Syndyka.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Długa, Przeciszów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

10969