Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości Radko sp zoo, sprzeda działkę zabudowaną
titleName

Syndyk masy upadłości Radko sp zoo, sprzeda działkę zabudowaną

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości

ogłasza nieograniczony  przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu,

syg. akt VIII GUp 26/12/S.

 

Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości:

L.p. Oznaczenie nieruchomości Jedn. Ilość Cena wywoławcza netto KW
[zł]
1 Działka zabudowana nr 1959/1, Przeciszów, ul. Długa 6 ha 0,2581 173 437,00 KR1E/00054560/0

Oferentów obowiązuje wadium w kwocie 10% wartości ceny wywoławczej nieruchomości, której dotyczy oferta.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 18 czerwca 2019r. włącznie, bezpośrednio w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69 pok. 8 lub wysłać na adres: Biuro Syndyka Witold Szumski,  31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69/8  (decyduje data stempla pocztowego).

Wadium należy wpłacać w terminie do 18 czerwca 2019r. włącznie, przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: RADKO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Oświęcimiu, ul. Dąbrowskiego 70, 32-600 Oświęcim, w Banku PeKaO S.A. w Krakowie konto nr 59 1240 4719 1111 0010 6651 5257 oznaczone jako „wadium przetarg na nieruchomości – nr działki/ek, syg. akt VIII GUp 26/12/S”. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu środków pieniężnych na podane konto.

Z warunkami przetargu – regulaminem, jak również wycenami można się zapoznać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8, tel. 531 087 771, od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 16.00 lub pod adresem e-mail: biurosyndyka.rog@wp.pl

Rozstrzygnięcie przetargu, który będzie obejmował wyłonienie nabywcy, nastąpi w dniu 26 czerwca 2019r. godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zwrotu wadium, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez Syndyka.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Długa 6, Przeciszów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

20 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

11390