Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości Renaty Chwalińskiej ogłasza konkurs
titleName

Syndyk masy upadłości Renaty Chwalińskiej ogłasza konkurs

Syndyk masy upadłości Renaty Chwalińskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 66/16) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z częściami składowymi gruntu, w miejscowości Smardzewice przy ul. Posła Józefa Ostrowskiego 4 dla której Sąd Rejonowy Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW nr PT1T/00016777/1, za cenę nie niższą niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych i zero groszy).

 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2019 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Gładkiego, ul. Nałęczowska 60 lok. 23 w Warszawie lub przesłać je na adres tejże kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2019 roku w  Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Gładkiego, ul. Nałęczowska 60 lok. 23 w Warszawie o godz. 10.00.  Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Notariusza i przybyłych oferentów, a na okoliczność tą sporządzony zostanie Protokół.

 

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są w aktach sprawy sygn. akt

Syndyk masy upadłości Renaty Chwalińskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 66/16) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z częściami składowymi gruntu, w miejscowości Smardzewice przy ul. Posła Józefa Ostrowskiego 4 dla której Sąd Rejonowy Tomaszowie Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr KW nr PT1T/00016777/1, za cenę nie niższą niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych i zero groszy).

 

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2019 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Gładkiego, ul. Nałęczowska 60 lok. 23 w Warszawie lub przesłać je na adres tejże kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2019 roku w  Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Gładkiego, ul. Nałęczowska 60 lok. 23 w Warszawie o godz. 10.00.  Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Notariusza i przybyłych oferentów, a na okoliczność tą sporządzony zostanie Protokół.

 

Opis i oszacowanie nieruchomości oraz regulamin sprzedaży dostępne są w aktach sprawy sygn. akt V GUp 66/16 w gmachu Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski oraz w Kancelarii syndyka Karoliny Klunder – ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-442 Warszawa, godz. 10.00-16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 535 947 878 lub pod adresem e-mail:kancelaria@brlaw.pl

 

 

 

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Józefa Ostrowskiego 4, Smardzewice

GPS:

51.5421373, 19.9985364

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

10044