Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości sprzeda przedsiębiorstwo
titleName

Syndyk masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości sprzeda przedsiębiorstwo

Syndyk masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w przetargu sądowym na nabycie przedsiębiorstwa – w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego – SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej także „Upadly”), z wyłączeniem:

  1. środków pieniężnych jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Upadłego (włącznie z tym dniem) lub mających wpłynąć do masy upadłości z jakiegokolwiek tytułu po dniu zawarcia umowy sprzedaży;
  2. dokumentacji podlegającej archiwizacji.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Upadłego jest udostępniony do wglądu w biurze syndyka masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w dni powszednie, w godz. 9:00 – 16:00, oraz w aktach sprawy o sygn. XVIII GUp 378/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza: 771.456,12 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i dwanaście groszy).

Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 listopada 2019 roku, o godzinie 11:30, w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00 – 454 Warszawa, w sali nr 14.

Pełna treść regulaminu przetargu sądowego zamieszczona jest w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje, jak również dostępna jest w biurze Syndyka masy upadłości SEQUENCE sp. z o.o. w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Warszawa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

12607