Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości sprzeda działkę budowlaną w miejscowości Magdalenka
titleName

Syndyk masy upadłości sprzeda działkę budowlaną w miejscowości Magdalenka

Syndyk masy upadłości Bogdana Kazimierczaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 610/18) ogłasza przetarg nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Magdalenka przy ul. Sosnowej 55, gmina Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA5M/00272200/1, za cenę nie niższą niż 2.110.927,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych i zero groszy). Wadium wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych i zero groszy).

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14 o godz. 10.00.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne są w aktach sprawy sygn. akt X GUp 610/18 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa oraz w Kancelarii syndyka Karoliny Klunder – ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-442 Warszawa, godz. 10.00-16.00, pod numerem telefonu 535 947 878 lub pod adresem e-mail:kancelaria@brlaw.pl

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Magdalenka

GPS:

52.0812112, 20.9118215

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

9913