Wyszukiwarka:
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SYSTEM Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej
titleName

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SYSTEM Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SYSTEM Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości położonej w Goleniowie, ul. Maszewska10 , zabudowanej budynkiem usługowo-magazynowym o pow. 1734,72 m2, wraz z działką nr 54 i 55/19 o łącznej pow. 0,8498 ha, KW SZ1O/00027571/7 za cenę nie niższą niż: 1.500.000,00 złotych netto.

Oferty składać należy do dnia 18.12.2018r. od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na ręce syndyka (71-450 Szczecin, ul. Chopina 22 ) jak i Sędziego Komisarza ( Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XII Wydział Gospodarczy, 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 19) z podaniem sygnatury akt XII GUp 2/14 z dopiskiem oferta zakupu nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy SYSTEM Sp. z o. o w upadłości likwidacyjnej prowadzony w Alior Bank

nr PL 79 2490 0005 0000 4530 8024 6954, Kod SWIFT banku: ALBPPLPW, w wysokości 10% ceny sprzedaży netto z dopiskiem „Wadium – Przetarg XII GUp 2/14”

Płatność ceny musi nastąpić najpóźniej na dzień poprzedzający podpisanie umowy sprzedaży bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Koszty transakcji ponosi Kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru oferty , czy też unieważnienia przetargu .

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są w siedzibie syndyka Szczecin 71-450, ul. Chopina 22 lub pod nr tel. 798 970 044 (w godz. 9- 15)

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Goleniów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Grudzień, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Syndyk Masy Upadłości "SYSTEM"

ID Ogłoszenia:

10053