Wyszukiwarka:
Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż prawa własności
titleName

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż prawa własności

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż prawa własności:

– nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 2807 i 2809 o obszarze odpowiednio 0,9821 ha i 1,0369 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Łubno, gminie Dynów w powiecie rzeszowskim, województwie Podkarpackim za cenę nie niższą niż 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka  ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 32/20  w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 24 listopada 2020 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2020 roku o godzinie 10.30 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowy regulamin zawierający warunki składania ofert na nabycie nieruchomości i uczestnictwa w konkursie ofert dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje/nieruchomości.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Dynów

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

23 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

17512