Wyszukiwarka:
Syndyk Masy Upadłości  zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomośc we wsi Dobrzyń 1
titleName

Syndyk Masy Upadłości  zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomośc we wsi Dobrzyń 1

Syndyk Masy Upadłości  zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości :

-prawo własności nieruchomości położonej we wsi Dobrzyń 1, gmina Lubrza, powiat Brzeski woj. Opolskie  objętej KW  nr  OP1B/00003855/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych,  oznaczona jako działka ewidencyjna nr 467/2 am-1  obręb  160105_2.0536, Dobrzyń; zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym po pożarze i zabudową gospodarczą. Powierzchnia działki wynosi 4100 m2 .

Cena wywoławcza stanowiąca wartość oszacowania wynosi 136.000,00 zł  

( słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy  złotych  00/100)

Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyboru ofert jest wpłata zaliczki w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości numer 91 1090 2141 0000 0005 5806 7197 ( Santander Bank Polska S.A.)  oraz przesłanie oferty zakupu  na adres: Biuro Syndyka, ul. Piłsudskiego 62, 48-303 Nysa, w terminie do dnia 10.10.2019r, decyduje data wpływu.

Złożona oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w regulaminie sprzedaży.

Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 509580335.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaż bez podania przyczyn.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Lubrza,

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

25 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

12751