Wyszukiwarka:
Syndyk Masy Upadłości zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości
titleName

Syndyk Masy Upadłości zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości :

-prawo własności nieruchomości położonej we wsi Dobrzyń 1, gmina Lubrza, powiat Brzeski woj. Opolskie objętej KW nr OP1B/00003855/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 467/2 am-1 obręb 160105_2.0536, Dobrzyń; zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym po pożarze i zabudową gospodarczą. Powierzchnia działki wynosi 4100 m2 .

Cena wywoławcza stanowiąca wartość oszacowania wynosi 82.000,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)

Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyboru ofert jest wpłata zaliczki w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości numer 91 1090 2141 0000 0005 5806 7197 ( Santander Bank Polska S.A.)

oraz przesłanie oferty zakupu na adres: Biuro Syndyka, ul. Piłsudskiego 62, 48-303 Nysa, w terminie do dnia 21.07.2020 r, decyduje data wpływu.

Złożona oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w regulaminie sprzedaży.

Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 509580335.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaż bez podania przyczyn.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Lubrza, Brzeski

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

03 Lipiec, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

16012