Wyszukiwarka:
Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości
titleName

Syndyk ogłasza konkurs na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości,

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu, syg. akt VIII GUp 138/17.

 

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż:

  1. udziałów 86/128 części w prawie własności działki ew. nr 265 obj. KW nr KR1P/00039455/1, cena wywoławcza wynosi 20% ceny oszacowania, tj. 312,93 zł,
  2. udziałów 86/128 części w prawie własności działki ew. nr 269/1, obj. KW nr KR1P/00039455/1, cena wywoławcza wynosi 20% ceny oszacowania, tj.  421,20 zł,
  3. udziałów 86/128 części w prawie własności działki ew. nr 269/4, obj. KW nr KR1P/00039455/1, cena wywoławcza wynosi 20% ceny oszacowania, tj. 9 154,27 zł,
  4. udziałów 86/128 części w prawie własności działki ew. nr 316, obj. KW nr KR1P/00039455/1, cena wywoławcza wynosi 20% ceny oszacowania, tj. 152,13 zł,
  5. udziałów 86/128 części w prawie własności działek ew. nr 193 i 194, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, obj. KW nr KR1P/00039455/1, cena wywoławcza wynosi 20% ceny oszacowania, tj. 26 105,07 zł,

za najwyższą zaoferowaną cenę.

Wskazane w ust. 1 do 4 udziały w nieruchomości podlegają łącznej sprzedaży.

 

Oferentów obowiązuje wadium w kwocie 10% wartości ceny wywoławczej nieruchomości, której dotyczy oferta.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 08 kwietnia 2019r. włącznie, bezpośrednio w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69 pok. 8 lub wysłać na adres: Biuro Syndyka Witold Szumski,  31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 69/8  (decyduje data stempla pocztowego).

Z warunkami konkursu ofert – regulaminem, jak również wycenami można się zapoznać w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. 8, tel. 531 087 771, od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do 16.00 lub pod adresem e-mail: biurosyndyka.rog@wp.pl

Rozstrzygnięcie konkursu ofert, który będzie obejmował wyłonienie nabywcy, nastąpi w dniu 11 kwietnia 2019r.  o godz. 11.00 w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Grzegórzecka 69, pok. nr 8.

 

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Grzegórzecka 69, Kraków

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

14 Marzec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

10821