Wyszukiwarka:
Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w miejscowości Piaseczno
titleName

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w miejscowości Piaseczno

Syndyk masy upadłości Bogdana Kazimierczaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 610/18) ogłasza przetarg nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Magdalenka przy ul. Sosnowej 55, gmina Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA5M/00272200/1, za cenę nie niższą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych i zero groszy). Wadium wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych i zero groszy).

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 kwietnia 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14 o godz. 13.15.

Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne są w aktach sprawy sygn. akt X GUp 610/18 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa oraz w Kancelarii syndyka Karoliny Klunder – ul. Marszałkowska 85 lok. 10, 00-683 Warszawa, godz. 10.00-16.00, pod numerem telefonu 535 947 878 lub pod adresem e-mail: kancelaria@brlaw.pl

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Sosnowa 55, Magdalenka

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

28 Luty, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

10720