Wyszukiwarka:
Syndyk zaprasza do zakupu lokalu niemieszkalnego-użytkowego
titleName

Syndyk zaprasza do zakupu lokalu niemieszkalnego-użytkowego

NA    SPRZEDAŻ

lokal niemieszkalny – użytkowy

w miejscowości Wilczków (gm. Malczyce, pow. średzki)

Syndyk masy upadłości

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI

Prawo własności do lokalu niemieszkalnego – użytkowego wraz z udziałem wynoszącym 1623/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu 237/1.
Powierzchnia użytkowa nieruchomości wynosi: 77,40 m2.
Nieruchomość położona jest w Wilczkowie przy ul. Strzegomskiej 19 (gm. Malczyce, pow. średzki), dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta pod nr WR1S/00024400/5 przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

za cenę nie niższą niż:

26.500,00 zł netto

  • Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 10.000 zł do dnia 24.05.2019 r.
  • Regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka.
  • Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 606 10 30 35, od pon.–pt. w godz. 9:00–15:00 lub wysyłając zapytanie na adres: anna_laskawiec@poczta.fm
  • Oferty zgodnie z wymogami regulaminu sprzedaży należy składać na adres kancelarii syndyka w terminie do 27.05.2019 r., godz. 10:50 (liczy się data wpływu).
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2019 r., o godz. 11:00 w kancelarii syndyka.
  • Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wilczków, Malczyce

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

09 Maj, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Biuro Syndyka

ID Ogłoszenia:

11270