Wyszukiwarka:
Trąbki Wielkie
titleName

Trąbki Wielkie

Wójt Gminy Trąbki Wielkie na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2018 roku  poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  wyciąg z Zarządzenia Nr 65 z dnia 12.07.2019 r, o przeznaczeniu do  sprzedaży  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego  poniższej nieruchomości  wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej w  obrębie geodezyjnym Trąbki Wielkie

 

Nr działki Pow.  działki Opis nieruchomości Przeznaczenie   w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wywoławcza cena netto zł
 

 

132/23

 

 

2,0107 ha

niezabudowana, napowietrzna linia energetyczna, 95m do wodociągu, gaz,  kanalizacja, częściowo zadrzewiona, przez cz. działki przebiega podziemna linia telekomunikacyjna. Nieregularny  kształt działki ze spadkiem w kierunku północnym.  Dojazd z drogi  wojewódzkiej Nr 222 od strony wschodniej -320m drogą wewnętrzną  1.P.U.-produkcja,  magazyny, składy,  zabudowa  usługowa – 1,7855ha

2.R– teren rolniczy – 0,1875ha

3.KXP – teren ciągu pieszo jezdnego – 0,0377ha

 

 

1.500.000,00

 

Nieruchomość  wolna jest od ciężarów i obciążeń. Księgę Wieczystą GD1G/00073354/1 prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Trąbki Wielkie na okres 21 dni w okresie od 15.07.2019 r do 05.07.2019 r.,  oraz w infopublikatorze.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w biuletynie informacji publicznej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (t.j.  Dz.U. z 2018 roku  poz. 2204 ze zm.) mogą składa wnioski do dnia 26.08.2019 r.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Trąbki Wielkie

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

15 Lipiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Trąbki Wielkie

ID Ogłoszenia:

12022