Wyszukiwarka:
Trzeci przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego-Zbąszynek
titleName

Trzeci przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego-Zbąszynek

BURMISTRZ    ZBĄSZYNKA

O G Ł A S Z A

TRZECI   PRZETARG    USTNY     NIEOGRANICZONY

NA   SPRZEDAŻ   LOKALU  MIESZKALNEGO

 

  Przedmiotem sprzedaży w drodze przetargu jest lokal mieszkalny oznaczony nr 4 położony w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 32. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 61,72 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 20,82  m2. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku w skład którego wchodzą 4 lokale mieszkalne,  położony jest na I piętrze budynku i poddaszu; składa się z 4 pokoi (3 na I piętrze, 1 na poddaszu), kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe. Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Należność z tytułu wykupu lokalu należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu   notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży i koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Udział nabywcy we współwłasności budynku, działce gruntu i innych urządzeniach stanowiących współwłasność wynosi  254/1000.

Budynek w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na  działce geodezyjnej     nr 516 o pow. 150 m2,  KW ZG1S/00028223/0 /Świebodzin/.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w istniejącej strefie zabudowy mieszkaniowej.

C E N A     W Y W O Ł A W C Z A   –  100 000,00 zł

 Na cenę wywoławczą składa się: wartość lokalu mieszkalnego 98 688,00 zł

i wartość udziału w działce gruntu 1 312,00 zł

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, oraz okazanie w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestr – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość  wadium wynosi  –  18 000,00 zł

               Wadium  należy  wpłacić w pieniądzu  (PLN) na konto Urzędu Miejskiego w Zbąszynku na konto  nr

49 9660 0007 0010 1710 2000 0060.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 09 kwietnia 2019 r. O terminowym dokonania  wpłaty decyduje data wpływu środków na konto Urzędu – tzn. wadium musi
09 kwietnia 2019 r. wpłynąć na konto Urzędu.
  W związku z powyższym, polecenie  przelewu winno być dokonane odpowiednio wcześniej.

Wadium zwraca się na najpóźniej w trzecim dniu po zakończeniu przetargu.

Wadium   wpłacone  przez  uczestnika,  który  przetarg   wygrał  zalicza   się  na   poczet  ceny  nabycia.   W  przypadku   uchylenia   się  nabywcy  od  zawarcia  umowy   sprzedaży,  wpłacone    wadium   nie   podlega   zwrotowi.

PRZETARG   ODBĘDZIE   SIĘ   W   URZĘDZIE   MIEJSKIM   W   ZBĄSZYNKU  

 w dniu  12 kwietnia 2019 r.  o godz. 10 00 sala  nr  20

Należność z tytułu zakupu lokalu należy wpłacić do kasy gminy najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 610,00 zł oraz koszty zawarcia aktu notarialnego.          

Dodatkowe   informacje   dotyczące   przetargu   można   uzyskać   w   Urzędzie   Miejskim   w   Zbąszynku  –  biuro  nr  23  tel. 3 849 140 wew. 34.     Lokal   można    oglądać    po   uzgodnieniu  terminu.

Ogłoszenie o  przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 26 lutego 2019 r. do 09 kwietnia  2019 r.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wojska Polskiego, Zbąszynek

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Luty, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Zbąszynek

ID Ogłoszenia:

10686