Wyszukiwarka:
ul. Metalowa 2, ul. Srebrna 10
titleName

ul. Metalowa 2, ul. Srebrna 10

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 roku poz. 65 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, oraz na stronach internetowych Urzędu: www.miasteczkoslaskie.bip.net.pl  i www.miasteczko-slaskie.pl, zostały wywieszone następujące wykazy:

  1. Wykaz Nr G.7125.16.11.2020 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej – ul. Metalowa 2.
  2. Wykaz Nr G.7125.20.11.2020 nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części w prawie własności nieruchomości wspólnej – ul. Srebrna 10.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 27 października 2020 r. Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni tj. od dnia 27 października 2020 roku do dnia 17 listopada 2020 roku.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Miasteczko Śląskie

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

27 Październik, 2020

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

ID Ogłoszenia:

17553