Wyszukiwarka:
ul. Topolowa
titleName

ul. Topolowa

 

 

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrza Kolbuszowej

o I przetargu ustnym nieograniczonym

 

 

 

na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Topolowej, oznaczonej nr ew. działki 73/60 o pow. 0,6406 ha, objętej KW TB1K/00002360/8.

 

– Cena wywoławcza działki wynosi – 267 194,00 złote (netto)

– Wadium wynosi – 53 438,80 złotych

 

Oddanie w użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomości opodatkowane jest podatkiem VAT w wysokości 23 %.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obr. Pokoju 21                                  w sali Nr 1 w dniu 29.03.2019 roku o godzinie 11 – tej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 25.03.2019 roku na konto bankowe Urzędu Nr  20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa ( data wpływu na konto).

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: www.kolbuszowa.bip.gmina.pl, www.kolbuszowa.pl jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy ulicy Obrońców Pokoju 21.

 

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 15 codziennie w godzinach 8.00 – 15.00 oraz telefonicznie pod nr  / 17 / 22-71-333.

 

 

                                                                                                           Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                       Jan Zuba

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Kolbuszowa

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

26 Luty, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Miasta Kolbuszowa

ID Ogłoszenia:

10696