Wyszukiwarka:
Uniwersytet Śląski w Katowicach sprzeda mieszkanie w Cieszynie
titleName

Uniwersytet Śląski w Katowicach sprzeda mieszkanie w Cieszynie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Ogłasza pisemny drugi konkurs ofert na sprzedaż lokalu mieszkalnego usytuowanego w Cieszynie przy
ul. Paderewskiego 7/5

Przedmiotem konkursu jest: prawo własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 usytuowany w budynku położonym w Cieszynie przy ul Paderewskiego 7. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na 2 piętrze trzykondygnacyjnego budynku i stanowi lokal o powierzchni użytkowej 111,82 m² ( z pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni użytkowej 5,14 m²) wraz z udziałem w wysokości 11182/72358 części w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, jako nieruchomości wspólnej . Dla przedmiotowej nieruchomości założono księgę wieczystą lokalową nr  BB1C/00105738/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 11182/72358 części w prawie własności gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ½ łącznego obszaru 0,1299 ha oraz udział wysokości 11182/72358 części w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, jako nieruchomości wspólnej .

Stan prawny nieruchomości jest uregulowany. Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

W księdze wieczystej wpisano roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu (tj. Skarb Państwa- starosta Cieszyński) o roczną opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Nieruchomość położona jest w wschodniej części miasta w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. W najbliższym otoczeniu znajduje się Kampus Uniwersytetu Śląskiego. Budynek wykonany jest w tradycyjnej technologii, murowany z cegły. Budynek ocieplony.

Lokal mieszkalny składa się z 4 pokoi, przedpokoju, 1 łazienki, 1 WC, 1 Kuchni, 1 przedpokoju, 1 spiżarni, 2 balkonów. W skład nieruchomości wchodzi piwnica o powierzchni 5,14 m².

Pomieszczenia wykończono w standardzie podstawowym:

-podłogi – parkiet drewniany i płytki ceramiczne

-okna –drewniane

-ściany i sufity – tynki wapienno – cementowe.

-Instalacje wewnętrzne- wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie etażowe gazowe (piec stary, nowa instalacja).

Stan techniczny mieszkania dostateczny do remontu. Stan techniczny budynku –dobry.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wynosi wynosi: 300.000,00 zł netto ( słownie trzysta tysięcy złotych ).

Wygrywający nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń.

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „ Drugi Konkurs: lokal mieszkalny Cieszyn ul Paderewskiego 7/5 należy składać w biurze Administracji Kampusu Cieszyńskiego przy ul. Niemcewicza 4 pok. do dnia 31.07. 2019 do godz. 10.00

Przystępujący do konkursu powinien :

  1. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości i przyjmuje ten stan bez zastrzeżeń,
  2. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
    i warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Publiczne otwarcie ofert ( część jawna konkursu ) nastąpi w biurze Administracji Kampusu Cieszyńskiego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul Niemcewicza 4 pok.9)  w dniu 31.07.2019 o godz.10.30

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu. Administracyjno-Gospodarczego kampusu Cieszyńskiego  ( p .Jacek Świerczek. tel. 601-148-511) w godz. 8.00 do 15.00

Informacje na temat procedury sprzedaży obiektów w Uniwersytecie Śląskim można uzyskać w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami ( kierownik DGN Mirosław Kondla tel. 32 3592250)

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyn.

Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Paderewskiego 7, Cieszyn

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

19 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Uniwerytet Śląski w Katowicach

ID Ogłoszenia:

11764