Wyszukiwarka:
Urząd Gminy Sidra-Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
titleName

Urząd Gminy Sidra-Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Sidra, 28.11.2018 r.

BKR.6840.2.2018

 

 

 OGŁOSZENIE

 

  Na  podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   /Dz. U. z 2018 r. poz. 2204/, Wójt Gminy Sidra podaje do publicznej wiadomości:

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp Miejsce

położenia

nieruchomości

Nr

działki

Pow.

w ha

Nr KW Opis nieruchomości Funkcja w studium uwarunkowań i kier. zagospo. przestrzennego Cena  wywoławcza nieruchomości
1 Makowlany 157/1 0,0100 BI1S/00021666/3 Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym przylegającym do nieczynnego sklepu GS w Sidrze, usytuowanego na działce sąsiedniej. Teren usług  6300,00 zł

+ 23 % VAT

2 Jałówka 11/5 0,2659 Nieruchomość rolna niezabudowana. Zabudowa zagrodowa. 16200,00 zł

 

 Sprzedaż nieruchomości nr 1 nastąpi w drodze bezprzetargowej. Natomiast sprzedaż  nieruchomości nr 2 nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Termin, miejsce oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

            Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 w/w ustawy lub odrębnych przepisów, mogą składać wnioski o nabycie, w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sidra, pok. Nr 7, tel.: (85) 722 09 88.

 

                                                                                                                        Wójt

                                                                                                               Jan Hrynkiewicz

 

 

 

Ogłoszenie niniejsze wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sidra na okres 21 dni, tj. od 30.11.2018r. do 20.12.2018r. oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sidra:  http://bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl

Lokalizacja na mapie:

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Makowlany, Sidra

GPS:

53.5278331, 23.433551299999976

Numer telefonu:

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

29 Listopad, 2018

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Sidra

ID Ogłoszenia:

10018