Wyszukiwarka:
V wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
titleName

V wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Bogdaniec

podaje do publicznej wiadomości V wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w roku 2019

Opis nieruchomości Położenie Nr działki Powierzchnia nieruchomości Cena nieruchomości w złotych bez VAT Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Nr księgi wieczystej Forma zbycia
Nieruchomość gruntowa niezabudowana Łupowo 128/29 0,0500 ha 16.000,00 zł Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów RIVb i RV –grunty orne. Działka posiada decyzję o warunkach zabudowy nr 58/2018 z dnia 10.08.2018r. Działka przeznaczona na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej. GW1G/00104544/8 Zbycie bezprzetargowe
Nieruchomość gruntowa zabudowana Jeżyki 88/1 0,10 ha 29.000,00 zł Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem hydroforni w miejscowości Jeżyki.   Powierzchnia zabudowy 64,00 m2.Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów B-RIVa – grunty orne.  Działka posiada decyzję o warunkach zabudowy nr 41/2009 z dnia 03.07.2009r. GW1G/00063724/4 Przetarg nieograniczony

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) upływa w dniu 22.07.2019r.

 

Termin wywieszenia: 10.06.2019 r.

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Łupowo

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

10 Czerwiec, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Bogdaniec

ID Ogłoszenia:

11669