Wyszukiwarka:
W sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia
titleName

W sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia

ZARZĄDZENIE Nr 86 / 2019
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 04 września 2019 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 67 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) ustalam:

§ 1.1. Cenę nieruchomości nr 318 o pow. 0,0233 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń – 12.000,00 zł. ( słownie: dwanaście tysięcy złotych),
2. Cenę wywoławczą nieruchomości do I ustnego przetargu ograniczonego, zapisaną w § 1 ust. 1 – 12500,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych);
3. Wysokość wadium – 650,00 zł.(słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych);
4. Wysokość minimalnego postąpienia – 130,00 zł.( słownie: sto trzydzieści złotych).

Przeprowadzenie przetargu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.( t.j Dz.U. z 2014r. nr 1490) powierzam powołanej komisji przetargowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Moryń

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

04 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Masta Moryń

ID Ogłoszenia:

12561