Wyszukiwarka:
W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A Wójt Gminy Wierzbica ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
titleName

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A Wójt Gminy Wierzbica ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A

Wójt Gminy Wierzbica

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

Do sprzedaży przeznacza się:

działkę znajdującą się w terenach potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu surowców mineralnych położoną w Rzeczkowie stanowiącą użytkowanie wieczyste Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00019640/9 będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

1. działka nr 241/56 pow. 2,3600 ha

cena wywoławcza 220.982,00 zł + VAT 23% wysokość wadium 22.098,00 zł

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73 w dniu 6.11.2019 roku o godzinie 10°°

Treść ogłoszenia o przetargu została umieszczona na tablicy ogłoszeń na okres 41 dni, na stronach internetowych Urzędu Gminy w Wierzbicy oraz w dzienniku internetowym.

Informacji szczegółowych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73 pokój 21, tel. 48 6183616.

Wierzbica 2019-09-24

Wójt Gminy Wierzbica

Sporz. Insp. Małgorzata Ogorzałek

Tel. 486183616

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Wierzbica

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

24 Wrzesień, 2019

Typ:

Sprzedaż

Instytucja:         

Urząd Gminy Wierzbica

ID Ogłoszenia:

12736