Wyszukiwarka:
W Y K A Z
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń

w dniach: od 30.09.2021 r. do 22.10.2021 r.

Bogatynia, dnia 23.09.2021 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2020 r., poz.1990 z późn.zm.) oraz decyzji Nr SA.0053.3.86.2021, SA.0053.6.86.2021 z dnia 31.08.2021 r. i Nr SA.0053.1.91.2021, SA.0053.2.91.2021 z dnia 21.09.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza co następuje:

z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, następujące nieruchomości:

Lp.

Numer księgi wieczystej

Oznaczenie działki wg. Danych z ewidencji gruntów

Powierzchnia do oddania
w dzierżawę

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat

1

JG1Z/00033721/1

działki nr 41 i 42 AM 9 obręb 0003 Bogatynia III, gmina Bogatynia

1,6521 ha

Nieruchomość gruntowa

Działalność rolnicza

Do 10 lat

828,06 zł rocznie (waloryzowany corocznie)

Czynsz płatny z góry do 31 marca każdego roku

2

JG1Z/00033721/1

działki nr 6/3 – 6/27 AM 7, obręb 0003 Bogatynia III, gmina Bogatynia

2,8897 ha

Nieruchomość gruntowa

Działalność rolnicza

Do 3 lat

1986,40 zł rocznie (waloryzowany corocznie)

Czynsz płatny z góry do 31 marca każdego roku

3

JG1Z/00050032/9

działki nr 102/5 i 102/6 AM 1 obręb 0010 Jasna Góra, gmina Bogatynia

0,2962 ha

Nieruchomość gruntowa

Działalność rolnicza

Do 3 lat

279,12 zł rocznie (waloryzowany corocznie)

Czynsz płatny z góry do 31 marca każdego roku

4

JG1Z/00026281/2

działki nr 14 i 15/1 oraz część działki nr 15/3 AM 9 obręb 0002 Bogatynia II, gmina Bogatynia

2,8328 ha

Nieruchomość gruntowa

Działalność rolnicza

Do 5 lat

4813,89 zł rocznie (waloryzowany corocznie)

Czynsz płatny z góry do 31 marca każdego roku

JG1Z/00015441/2

działka nr 4/2 AM 10, działka nr 10/3 i część działki nr 10/1 AM 11, obręb 0002 Bogatynia II, gmina Bogatynia

4,7376 ha

Dane kontaktowe

Lokalizacja:

Bogatynia

Informacje o ogłoszeniu

Data dodania:

30 Wrzesień, 2021

Typ:

Dzierżawa

Instytucja:         

Urząd Miasta i Gminy Bogatynia

ID Ogłoszenia:

21531